BẢO AN CUỘC SỐNG

An Tâm Vui Sống, Hướng Tới Tương Lai

ĐĂNG KÝ GIẢI PHÁP BẢO HIỂM

7 triệu/năm

VITA – SỐNG THỊNH VƯỢNG

Thời hạn hợp đồngĐến 99 tuổi
Thời hạn đóng phíBằng THHĐ

Giải pháp gia tăng bảo vệ

 • Quyền lợi Chăm sóc sức khỏe
 • Quyền lợi thai sản
 • Quyền lợi miễn đóng phí
 • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
 • Bảo hiểm tai nạn cá nhân
 • Bảo hiểm tử vong/thương tật
2 triệu/năm

BẢO GIA AN THỊNH

Thời hạn hợp đồngĐến 99 tuổi
Thời hạn đóng phíBằng THHĐ

Giải pháp gia tăng bảo vệ

Giải pháp gia tăng bảo vệ

 • Quyền lợi Chăm sóc sức khỏe
 • Quyền lợi thai sản
 • Quyền lợi miễn đóng phí
 • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
 • Bảo hiểm tai nạn cá nhân
 • Bảo hiểm tử vong/thương tật
7 triệu/năm

VITA – SỐNG LẠC QUAN

Thời hạn hợp đồngĐến 99 tuổi
Thời hạn đóng phíBằng THHĐ

Giải pháp gia tăng bảo vệ

 • Quyền lợi Chăm sóc sức khỏe
 • Quyền lợi thai sản
 • Quyền lợi miễn đóng phí
 • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
 • Bảo hiểm tai nạn cá nhân
 • Bảo hiểm tử vong/thương tật
5 triệu/năm

VITA – SỐNG TỰ TIN

Thời hạn hợp đồngĐến 99 tuổi
Thời hạn đóng phíBằng THHĐ

Giải pháp gia tăng bảo vệ

 • Quyền lợi Chăm sóc sức khỏe
 • Quyền lợi thai sản
 • Quyền lợi miễn đóng phí
 • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
 • Bảo hiểm tai nạn cá nhân
 • Bảo hiểm tử vong/thương tật
10 triệu/năm

VITA- BẢO AN TOÀN DIỆN

Thời hạn hợp đồngĐến 99 tuổi
Thời hạn đóng phí12, 15 hoặc 20,...

Giải pháp gia tăng bảo vệ

 • Quyền lợi Chăm sóc sức khỏe
 • Quyền lợi thai sản
 • Quyền lợi miễn đóng phí
 • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
 • Bảo hiểm tai nạn cá nhân
 • Bảo hiểm tử vong/thương tật